Top Color:
Main Color:
Bottom Color:
ngôn ngữ Việt Nam
Nữ Tử Thánh Phaolô

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là Nữ Tử Thánh Phaolô Tông Đồ
cũng được biết đến như các chị em Hội Viên Phaolô.

Chúng tôi là ai?
Phụ nữ tận hiến,
trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô,
Thánh Tông Đồ,
được gọi là công bố Chúa Giêsu Kitô,
Đường, sự Thật của chúng tôi,
và cuộc sống trong thế giới truyền thông.
Tại sao chúng tôi xác định mình là chị em Hội Viên Phaolô?

Như Thánh Phaolô, chúng tôi đã bị chinh phục bởi Chúa Giêsu Kitô.
Như Thánh Phaolô, chúng tôi mong muốn sống như Chúa Kitô để giao tiếp Ngài với niềm tình yêu với thế giới của ngày hôm nay.

Chúng tôi sống trong một nền văn hóa truyền thông.
Để thông trì là thành lập ý tưởng, ý kiến, hình ảnh, các nhà lãnh đạo.

Nơi nào chúng tôi rao giảng Tin Mừng?

Chúng tôi được gọi để truyền giáo trong văn hóa thông trì, đặt tài năng của chúng tôi phục vụ Tin Mừng.

 

¿Dónde se encuentran las Paulinas?   


Là một cộng đoàn tôn giáo Quốc Tế,
chúng tôi là những người truyền giáo
có mặt tại hơn 50 quốc gia.
Cộng đồng của chúng tôi
được may mắn có sự hiện diện của
chị em từ các nền văn hóa khác nhau,
làm phong phú thêm đời sống cộng đồng
và mở rộng sự tốt đẹp của cuộc sống
chúng tôi trong cộng đồng
với một xã hội đa văn hóa.

La Familia Paulina

Mundialmente, formamos parte de una gran familia, la Familia Paulina, fundada por el Beato Santiago Alberione:

 • 5 congregaciones religiosas, (Sociedad de San Pablo, Hijas de San Pablo, Discípulas del Divino Maestro, Hermanas del Buen Pastor, y Hermanas de María Reina de los Apóstoles) 
 • 4 institutos agregados (Instituto Santa Familia para parejas casadas, Instituto San Gabriel para hombres solteros, Inst. María de la Anunciación para mujeres solteras, & Instituto Jesús Sacerdote para clero diocesano) 
 • 1 asociación de laicos, los Cooperadores Paulinos 
El año 2014 celebramos 100 años de la Familia Paulina, con la fundación de la Sociedad de San Pablo en 1914.

¿Deseas saber más?

Tại sao bạn không liên hệ với chúng tôi để bạn có thể tìm hiểu thêm về chúng tôi!


Ngôn ngữ Việt Nam:
Sr. Gioan Linh, fsp
Vocacionesfsp @ gmail.com

En inglés:
Estados Unidos: Vocacionista Nacional
Sr. Margaret Michael, fsp
Vocations @ paulinemedia.com

Canadá: Vocacionista Regional
Sr. Marie Paul Curley, fsp
PaulineToronto @ gmail.com

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13